home - best yo mama jokes


YO MAMA'S SO FAT... TRIP


Yo mamma's so fat, she tripped on 4th Avenue and landed on 12th.
Previous: YO MAMA'S SO FAT... SHERPAS
Next: YO' MAMA IS LIKE... ASS HAIR